Klachtenprocedure Energize360

Heb je een klacht over de hulp van één van onze medewerkers of ben je ontevreden over de manier waarop één van onze medewerkers met je omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere leden en voor de kwaliteit van Energize360.


Eerst in gesprek met je coach

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met je coach of contact op te nemen met Energize360. Vind je het moeilijk om je probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kun je iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die je vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kun je terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.


Waar kun je terecht met je klacht?


Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je bij drie instanties met jouw klacht terecht:

  • de Klachtencommissie 
  • de Commissie van Toezicht 
  • het Regionaal Tuchtcollege


Welke instantie je kiest, is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie jouwklacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als je een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw klacht om.


Hoe werkt het indienen van een klacht?


  • Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door jou als klant. De klacht moet je namelijk ondertekenen.
  • Iemand kan ook namens jou een klacht indienen. Je moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 
  • Omschrijf jouw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld je eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van Energize360.
  • Stuur jouw brief naar de instantie die aansluit bij wat je wilt bereiken met jouw klacht.


Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk met een antwoord op jouw klacht komen en waar mogelijk zo snel mogelijk op een correcte manier afhandelen.