Wat is een angststoornis?

Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij angst de belangrijkste symptomen en kenmerken vertoont. Deze stoornis kan invloed hebben op iemands dagelijkse leven en functioneren. Er zijn verschillende soorten angststoornissen, waaronder:

Algemene angststoornis (GAS)

Mensen met deze stoornis ervaren chronische zorgen en angst die niet specifiek verbonden zijn met bepaalde situaties of objecten.

Paniekstoornis

Gekarakteriseerd door herhaalde en onverwachte paniekaanvallen, vaak geassocieerd met lichamelijke symptomen zoals hartkloppingen, zweten en trillen.

Sociale angststoornis (SAD)

Ook bekend als sociale fobie, dit houdt in dat iemand intense angst ervaart in sociale situaties en bang is om beoordeeld of bekritiseerd te worden.

Specifieke fobieën

Dit zijn intense angsten voor specifieke objecten, situaties of activiteiten. Voorbeelden zijn hoogtevrees, vliegangst of angst voor spinnen.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCD)

Gekenmerkt door dwangmatige gedachten en herhalende rituelen of handelingen die worden uitgevoerd om de angst te verminderen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Ontstaat als gevolg van het ervaren van een traumatische gebeurtenis. Symptomen omvatten flashbacks, nachtmerries en ernstige angst.

De behandeling van angststoornissen kan variëren en omvat vaak psychotherapie, medicatie of een combinatie van beide. Het is belangrijk op te merken dat angststoornissen ernstige aandoeningen zijn, maar met de juiste behandeling kunnen veel mensen aanzienlijke verbeteringen ervaren in hun symptomen en kwaliteit van leven. Als iemand vermoedt dat hij of zij een angststoornis heeft, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken bij een zorgverlener, zoals een psychiater of psycholoog.

Reactie plaatsen