Wat is anafylaxie?

Anafylaxie is een ernstige allergische reactie die snel optreedt en potentieel levensbedreigend kan zijn. Het wordt veroorzaakt door een plotselinge en extreme overgevoeligheidsreactie op een allergeen, een stof waarvoor het immuunsysteem van het lichaam overmatig reageert.

Wanneer iemand die allergisch is voor een bepaalde stof, zoals voedsel, insectengif, medicijnen of latex, wordt blootgesteld aan het allergeen, kan het immuunsysteem reageren door grote hoeveelheden chemische stoffen, zoals histamine, vrij te geven. Deze chemische stoffen veroorzaken een reeks symptomen die kunnen variëren van mild tot ernstig, waaronder:

  1. Huidreacties zoals netelroos, jeuk, roodheid en zwelling.
  2. Ademhalingsproblemen zoals piepende ademhaling, kortademigheid, moeite met ademhalen en benauwdheid.
  3. Cardiovasculaire symptomen zoals een snelle of zwakke pols, lage bloeddruk, duizeligheid en flauwvallen.
  4. Maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

In ernstige gevallen kan anafylaxie leiden tot een levensbedreigende aandoening genaamd anafylactische shock, waarbij de bloeddruk gevaarlijk laag wordt en de luchtwegen ernstig worden belemmerd, wat kan resulteren in ademhalingsfalen en zelfs de dood als het niet onmiddellijk wordt behandeld.

Anafylaxie vereist onmiddellijke medische interventie, meestal in de vorm van een injectie met epinefrine (ook bekend als adrenaline) om de symptomen te verlichten en het lichaam te stabiliseren. Andere behandelingen kunnen onder meer het toedienen van zuurstof, intraveneuze vloeistoffen en medicijnen om allergische reacties te onderdrukken.

Mensen die weten dat ze allergisch zijn voor bepaalde stoffen moeten altijd voorzorgsmaatregelen nemen om blootstelling aan deze allergenen te voorkomen. Dit kan onder meer het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen, het dragen van een medisch identificatiearmbandje en het hebben van een epinefrine auto-injector bij de hand in geval van een allergische reactie.

Reactie plaatsen