Wat is een slaapcyclus?

Een slaapcyclus is een herhalend patroon van slaapfasen die zich tijdens een normale nacht slaap voordoen. Elke slaapcyclus bestaat uit verschillende fasen van slaap, die doorgaans in een bepaalde volgorde voorkomen. De twee belangrijkste typen slaapfasen zijn rapid eye movement (REM) slaap en non-REM (NREM) slaap. Een typische slaapcyclus bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1: NREM Slaap Fase 1

Dit is de overgangsfase tussen wakker zijn en slapen. Het is een lichte slaapfase waarin je gemakkelijk kunt worden gewekt. De spieractiviteit begint af te nemen, en de oogbewegingen zijn langzaam.

Fase 2: NREM Slaap

Dit is een iets diepere slaapfase waarin de lichaamstemperatuur en hartslag beginnen af te nemen, en de hersenactiviteit wordt gekenmerkt door korte uitbarstingen van elektrische activiteit genaamd "slaapspoelen" en "k-complexen".

Fase 3: NREM Slaap

Ook bekend als diepe NREM-slaap of slow-wave sleep (SWS), is dit de diepste slaapfase. De hersengolven vertragen aanzienlijk, de spieren ontspannen zich volledig, en het lichaam herstelt zich fysiek. Deze fase is essentieel voor lichamelijk herstel en groei.

Fase 4: REM Slaap (Rapid Eye Movement)

Tijdens deze fase bewegen de ogen snel heen en weer, vandaar de naam. Het is de fase waarin dromen het meest levendig voorkomen. De hersenactiviteit tijdens REM-slaap lijkt op die van wakker zijn, maar de spieren zijn tijdelijk verlamd, waardoor je niet beweegt. REM-slaap is belangrijk voor cognitieve functies, emotionele verwerking en geheugen.

Duur volledige slaapcyclus

Een volledige slaapcyclus duurt meestal ongeveer 90 tot 120 minuten. Gedurende de nacht doorloop je meerdere slaapcycli. In de eerste helft van de nacht zijn de perioden van diepe NREM-slaap langer, terwijl de REM-slaapfases langer worden in de tweede helft van de nacht.

Het doorlopen van meerdere slaapcycli is essentieel voor een gezonde, verkwikkende slaap en het bevorderen van verschillende aspecten van fysiek en mentaal welzijn. Het overslaan van slaapcycli of het niet regelmatig doorlopen van deze cycli kan leiden tot slaaptekort en allerlei gezondheidsproblemen.

Reactie plaatsen