Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is een term die verwijst naar de onbetaalde zorg en ondersteuning die wordt geboden door familieleden, vrienden of andere personen aan iemand met een langdurige ziekte, een beperking of ouderdomsgerelateerde behoeften. Deze zorg wordt doorgaans verleend binnen het huis of de gemeenschap van de persoon, in plaats van in een formele zorginstelling.

Mantelzorg omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden, zoals het assisteren bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, maaltijden bereiden, medicatiebeheer, vervoer naar medische afspraken en emotionele ondersteuning. Degene die mantelzorg verleent, wordt vaak aangeduid als een "mantelzorger" of verzorger.

Reactie plaatsen