Depressie, leefstijl en gevolgen gezondheid
Geestelijke gezondheid
Sharon van Unen
Geestelijke gezondheid
10/01/2023
6 min
0

De gevolgen van depressie op gezondheid en welzijn: een holistisch perspectief

10/01/2023
6 min
0

Depressie is een veelvoorkomende aandoening die diepgaande gevolgen heeft voor zowel de mentale als fysieke gezondheid van mensen. Het is een ernstige aandoening die niet alleen het individu beïnvloedt, maar ook de samenleving als geheel. In Nederland zijn de statistieken rondom depressie zorgwekkend, met een hogere prevalentie bij vrouwen en jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar. In dit artikel meer over de gevolgen voor de gezondheid van mensen en de maatschappij.

Depressie in Nederland: statistieken en feiten

cijfers-trimbos-depressie-in-artikel-depressie-en-leefstijl

Volgens Trimbos, het Nederlands Instituut voor Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg, komen depressies vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar lijken het meest getroffen te worden in de periode van 2019-2022. Deze statistieken zijn alarmerend en benadrukken de urgentie om depressie serieus te nemen en erop te reageren.

Stemmingsstoornissen, waarvan depressie het grootste deel uitmaakt, veroorzaken aanzienlijk gezondheidsverlies in Nederland. In 2015 stond depressie op de zesde plek in de ranglijst van aandoeningen die de meeste ziektelast veroorzaken. Wat nog zorgwekkender is, is dat depressie de hoogste verzuimkosten met zich meebrengt. Jaarlijks worden de kosten van verzuim als gevolg van een depressie geschat op ongeveer € 1,8 miljard (voor de periode 2007-2009).

Regelmatig onze blog-artikelen ontvangen en op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Bovendien zoekt een groot deel van de volwassenen met een depressie hulp bij de gezondheidszorg vanwege psychische problemen. Dit benadrukt het belang van bewustzijn en adequate ondersteuning voor degenen die te maken hebben met depressie.

De gevolgen van depressie op gezondheid en leefstijl

Mentale en fysieke gezondheid

Een depressie heeft een ingrijpende invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Mensen die lijden aan een depressie ervaren vaak gevoelens van hopeloosheid, verdriet, vermoeidheid en een verminderde interesse in activiteiten die ze voorheen leuk vonden. Deze emotionele en psychologische belasting kan leiden tot veranderingen in eetgewoonten, verminderde fysieke activiteit en zelfs verergering van bestaande medische aandoeningen.

Invloed op het immuunsysteem

Depressie en het immuunsysteem zijn complex met elkaar verbonden, en onderzoek naar deze relatie is voortdurend in ontwikkeling. Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat suggereert dat depressie en het immuunsysteem elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van infectieziekten.

Ontstekingsreactie

Depressie wordt geassocieerd met een verhoogde ontstekingsreactie in het lichaam. Chronische ontsteking kan het immuunsysteem verstoren en leiden tot gezondheidsproblemen, waaronder een verhoogd risico op infecties en chronische ziekten.

Ontstekingsreacties zijn normale reacties van het immuunsysteem op schadelijke stimuli, zoals infecties, verwondingen of andere potentiële bedreigingen voor het lichaam. Echter, bij sommige mensen kunnen deze ontstekingsreacties chronisch en overactief worden, wat kan bijdragen aan verschillende gezondheidsproblemen.

Cortisolniveaus

Depressie wordt geassocieerd met een verstoorde immuunrespons en een verhoogde ontstekingsreactie in het lichaam. Een van de mechanismen die hierbij ook een rol speelt, is de verstoring van het stresshormoon cortisol. Bij mensen met depressie zijn de niveaus van cortisol vaak verhoogd. Dit hormoon wordt in grotere hoeveelheden geproduceerd tijdens periodes van stress. Chronisch verhoogde cortisolniveaus kunnen op hun beurt het immuunsysteem onderdrukken en de balans in ontstekingsprocessen verstoren. Dit kan resulteren in een overactieve ontstekingsreactie.

Veranderde immuuncelfunctie

Depressie kan veranderingen veroorzaken in de functie en activiteit van immuuncellen, zoals T-cellen (witte bloedcellen die een belangrijk onderdeel zijn van ons afweersysteem) en natuurlijke killercellen, die belangrijk zijn voor de immuunrespons. Natuurlijke killer-cellen (NK-cellen) zijn een type witte bloedcellen, behorend tot het immuunsysteem, die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van virussen.

Leefstijlfactoren

Mensen met depressie hebben vaak een verminderde motivatie voor een gezonde leefstijl, waaronder gezonde voeding, lichaamsbeweging en slaap. Deze leefstijlfactoren zijn cruciaal voor een sterk immuunsysteem.

Het is belangrijk op te merken dat het immuunsysteem en depressie elkaar wederzijds beïnvloeden, wat betekent dat ontstekingsreacties en immuunveranderingen ook kunnen bijdragen aan het ontstaan en verergeren van depressieve symptomen.

De verstoorde immuunrespons en ontstekingsreacties die gepaard gaan met depressie wijzen op de complexe wisselwerking tussen het immuunsysteem en het mentale welzijn. Verder onderzoek naar deze biologische processen is van groot belang om beter te begrijpen hoe ontsteking gerelateerd is aan depressie en wellicht te komen tot nieuwe behandelingsbenaderingen die zowel het immuunsysteem als het mentale welzijn adresseren. Integratieve benaderingen die zowel psychologische als fysiologische aspecten van depressie aanpakken, kunnen veelbelovend zijn voor een effectievere behandeling van deze complexe aandoening.

Het begrijpen van deze complexe relatie tussen depressie en het immuunsysteem is van groot belang voor de ontwikkeling van behandelingen die zowel de mentale gezondheid als het immuunsysteem verbeteren. Als je je zorgen maakt over depressie of de invloed ervan op je gezondheid, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken, zoals bij een arts of een psycholoog.

Slaapstoornissen

Een van de veelvoorkomende symptomen van depressie is slaapstoornissen, zoals slapeloosheid of overmatig slapen. Deze verstoringen van het slaappatroon kunnen op hun beurt de energieniveaus en het dagelijks functioneren van een persoon verder verminderen.

Chronische pijn

Ook kan depressie kan gepaard gaan met fysieke symptomen zoals chronische pijn, hoofdpijn, rugpijn en spierpijn. De exacte relatie tussen depressie en pijn is complex, maar het is duidelijk dat deze twee elkaar kunnen verergeren en het dagelijks leven aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Levensverwachting

Onderzoek wijst uit dat depressie de levensverwachting kan verminderen. Mensen met ernstige depressies hebben een verhoogd risico op vroegtijdige sterfte, vaak als gevolg van complicaties zoals suïcidale gedachten en gedrag.

Symptomen van depressie en aanpak

Depressieve klachten manifesteren zich op verschillende manieren, waaronder langdurige gevoelens van verdriet, vermoeidheid, verlies van interesse in activiteiten, slaapstoornissen en gewichtsveranderingen. Het is van vitaal belang om deze symptomen serieus te nemen en professionele hulp te zoeken.

Het is mogelijk om depressie effectief te behandelen met een combinatie van therapieën, medicatie, gezonde levensstijlkeuzes en ondersteuning van dierbaren. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness kunnen helpen bij het beheersen van depressieve symptomen. Daarnaast kunnen regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en stressmanagement een positieve invloed hebben op het herstelproces.

Het verloop van een depressie en preventie

Wanneer je depressief bent, kan het langdurig zijn, maar het is essentieel om te begrijpen dat het herstel mogelijk is. Het verloop van een depressie varieert van persoon tot persoon, maar met vroegtijdige interventie en een holistische aanpak is het mogelijk om de symptomen te verminderen en een gezonder, gelukkiger leven te leiden.

Preventie is net zo cruciaal. Het handhaven van een goede mentale gezondheid, het opbouwen van sterke sociale ondersteuningssystemen, het omgaan met stress op een gezonde manier en regelmatige gezondheidscontroles kunnen allemaal bijdragen aan het voorkomen van depressieve episoden.

Gevolgen voor de zorg en maatschappij

Depressie is een ernstige en veelvoorkomende psychische aandoening die een grote impact heeft op het leven van degenen die eraan lijden. Naast de emotionele en sociale uitdagingen heeft depressie ook aanzienlijke gevolgen voor de gezondheidszorg, met name op het gebied van zorgkosten. Het is een van de meest voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen wereldwijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er meer dan 264 miljoen mensen die lijden aan depressie. Dit grote aantal patiënten heeft aanzienlijke implicaties voor de gezondheidszorg en de daarbij behorende kosten.

De zorgkosten voor depressie omvatten de uitgaven voor diagnose, behandeling en langdurige zorg. Hierbij kun je denken aan kosten voor ziekenhuisopnames, medicatie, psychotherapie, en consultaties bij medische professionals. Behandelingen kunnen langdurig en intensief zijn, wat resulteert in aanzienlijke financiële lasten voor individuen en de gezondheidszorgstelsels. Hiernaast zijn er ook aanzienlijke indirecte kosten verbonden aan depressie. Deze omvatten onder andere productiviteitsverlies op de werkplek door verzuim en verminderde prestaties, evenals het effect op familie en verzorgers die hun tijd en energie investeren in de ondersteuning van iemand met depressie.

Zes op de tien volwassenen (61%) met een depressie heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de algemene of geestelijke gezondheidszorg vanwege psychische problemen (2019-2022). Dit kan vanwege de depressie zijn geweest, maar ook vanwege eventueel andere aanwezige psychische problemen. In het figuur hieronder is het zorggebruik voor de verschillende vormen van zorg weergegeven.

Aandoeningen met de meeste ziektelast Nederland - Leefstijl en depressie

De cumulatieve impact van depressie op de maatschappij is enorm. Het verhoogt de werkloosheid, vermindert de productiviteit, en heeft een negatief effect op het bruto binnenlands product (BBP) van een land. Bovendien kan het leiden tot een toename van andere gezondheidsproblemen en comorbiditeiten, waardoor de zorgkosten verder stijgen.

Hoewel de kosten van depressie hoog zijn, zijn er aanzienlijke voordelen verbonden aan het proactief aanpakken van depressie en het investeren in preventie en behandeling. Een effectief preventiebeleid en vroege interventie kunnen helpen om de incidentie van depressie te verminderen, wat op lange termijn zorgkosten kan verlagen. Ook kan investeren in toegankelijke geestelijke gezondheidszorg leiden tot efficiëntere en effectievere behandelingen, wat op zijn beurt de totale zorgkosten kan verminderen.

Conclusie

Depressie heeft een aanzienlijke impact op de gezondheid, het welzijn en het dagelijks functioneren van individuen. Naast de mentale belasting kan depressie ook leiden tot fysieke problemen, verminderde levensverwachting en hoge zorgkosten. Het is van groot belang dat we als samenleving blijven werken aan bewustwording, preventie en effectieve behandeling van depressie. Het streven naar een gezonde leefstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding en voldoende rust, kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van het risico op depressie en het bevorderen van algehele welzijn.

Laten we samen streven naar een samenleving waarin mentale gezondheid een prioriteit is en waar iedereen de nodige ondersteuning kan krijgen om een gezond, gelukkig leven te leiden.

Wil je reageren op dit artikel, laat hieronder een reactie achter.


Bron: Trimbos Instituut

Reacties
Categorieën